Galvenās darbības jomas

 • Komerctiesības

  sabiedrību atsavināšanas darījumi, sabiedrību juridiskā pārbaude (legal due diligence), konsultācijas dalībnieku tiesību jautājumos, dalībnieku līgumu projektu sagatavošana, komercsabiedrību reģistrācijas, izmaiņu un reorganizācijas dokumentu sagatavošana.
 • Nekustamā īpašuma un būvniecības tiesības

  pārstāvība nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos (pirkuma līgumu, priekšlīgumu, ķīlas (hipotēkas), dāvinājuma un citu līgumu izstrādāšana un saskaņošana), pārstāvība nomas un īres tiesiskajās attiecībās, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības noteikšanas un kopīpašuma sadales jautājumos, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un citu līgumu izstrādāšana un apspriešana, kā arī projektēšanas un būvniecības līgumu izstrādāšana un saskaņošana.
 • Bankas un finanses

  pārstāvība aizdevuma (kredīta) vai līzinga līgumu noslēgšanā un saistību nodrošinājuma jautājumos.
 • Darba tiesības

  darba līgumu izstrādāšana, konsultācijas par darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem saskaņā ar LR tiesību aktiem un pušu interesēm, pārstāvība darba strīdos un darba tiesisko attiecību izbeigšanas jautājumos.
 • Administratīvās tiesības

  pārstāvība administratīvajā procesā iestādē un tiesā (administratīvo pārkāpumu gadījumos, būvniecības procesa, publisko iepirkumu, konkurences tiesību u. c. jomās).
 • Strīdu risināšana un pārstāvība tiesā

  pārstāvība šķīrējtiesās, civillietu un administratīvo lietu vešana Latvijas Republikas tiesās (konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošana un pārstāvība tiesas sēdēs).

Kompleksās juridiskās apkalpošanas priekšrocības

 • Profesionalitāte

  Mana izglītība un vairāku gadu pieredze juridisko pakalpojumu sniegšanā nodrošina Jūsu uzņēmumam plašu juridisko pakalpojumu klāstu augstā profesionālā līmenī.
 • Laika un finanšu ekonomija

  Slēdzot līgumu par juridiskajiem pakalpojumiem, Jūsu izmaksas būs mazākas, nekā pastāvīga jurista darba vietas uzturēšanas izmaksas.
 • Konfidencialitāte

  Jebkādas sadarbības partneru informācijas neizpaušana ir manas profesionālās darbības pamatā. Pateicoties konfidencialitātei, ko ievēroju ikviena jautājuma risināšanā, esmu ieguvusi klientu uzticību.

Evita Priedīte

Mag.iur., zvērināta advokāte

No 2005. gada veicu uzņēmumu juridisko apkalpošanu. Specializējos komerctiesību, banku un finanšu tiesību, darba tiesību, nekustamā īpašuma, būvniecības un administratīvo tiesību jautājumos, kā arī konsultēju strīdu risināšanā un nodrošinu klienta pārstāvību tiesā.

Kontaktinformācija

Mobilais tālrunis
(Konsultācijas sniedzam tikšanās laikā – zvaniet, lai vienotos par tikšanos):
+37126352445
E-pasts:
Adrese:
Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084

Klienti